Navrátenie daní z príjmu z Nemecka

Daňový systém v Nemecku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy v Nemecku, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne na konci daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr na konci daňového roku. To je nutné urobiť formou vypĺňania daňového priznania, kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Daňový rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1. januára do 31. decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať len 2 roky spätne, čo je najkratšia lehota v Európe.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Lohnsteuer vo výške 15 %, 30 %
Solidaritätzuschlag 1 %-2%
Kirchensteuer 1 %- 3%
Sozial / Kranken Versicherung 15 %

Keďže väčšina pracovníkov pracuje v Nemecku len časť roku, je každému z nich vrátený preplatok, Lohnsteuer, Solidaritätzuschlag a Kirchensteuer, v priemere 500 EUR!!!
Skúste si pomocou kalkulátora na tejto stránke vyočítať približnú sumu vrátených daní.

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť, ak ste občanom EU. Na druhej strane, doba odpracovaná v Nemecku je započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Nemecka?
 

Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Nemecku je nevyhnutné:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade
- aby ste si poznačili všetky adresy Vašich bydlísk v Nemecku
(V Nemecku je systém postavený tak, že sa zamestnanec nemusí takmer o nič starať.)

 

Pred príchodom do Nemecka alebo pred ukončením zamestnania :


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre Lohnsteuerbecheinigung LBS (je treba získať originál, kópia je akceptovaná len pokiaľ je na LBS vytlačený tzv. ETIN)
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať originál Lohnsteuerbecheinigung LBS, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o Vašom zamestnávateľovi: adresu, telefónne číslo, e-mail, fax, webové stránky

 

Aké výhody získate s www. vrratenie-dani .sk ?


Nízku cenu za poskytnuté služby
Vyššiu navrátenú čiastku
Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
Transparentné služby
Bohaté skúsenosti
Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku


 

Získajte Vaše dane späť


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

 

 

 

 

 

 

www.vratenie-dani.dendax.com          www.surf.sk          www.poistisiauto.sk          www.vratenie-dani.xity.eu

vratenie dani z USA    vratenie dani-Presov    cestovne poistenie    letenky    ceske dane    vraceni dani    loxa autobaterie  vraceni dani z Anglie vraceni dani z USA     vraceni dani z Irska     vratenie dani z Holandska    tax back     autobaterie-Presov   vratenie dani   lacne autobaterie    poistenie auta    vratenie dani z uk    lekar-nemecko    vratenie dani z Anglicka    vratenie dani z Irska  autodoplnky-Presov   autobaterie-Presov dendax      vrateniedani.info   vrateniedani.com

 

©www. vratenie-dani .sk   All rights reserved